سفارت جمهوری اسلامی ايران برن

 

 

درخواستنامه انتقال دانشجو به دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ایران

 

 

مشخصات درخواست کننده

شماره شناسنامه

نام خانوادگی

نام

 تاريخ اولین خروج از ایران

 تاریخ تولد

شماره ملی

انگیزه انتقال به ایران

 تاريخ اخرین ورود به ایران

 

 مدارک تحصیلی قبلی

تاریخ دریافت

معدل

کشور

رشته

مشخصات تحصیلی

دیپلم متوسطه یا پیش دانشگاهی

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

 

مشخصات مقطع تحصیلی فعلی

  مقطع تحصیلی

  نام موسسه تحصیلی با حروف لاتين

رشته تحصیلی

کشور محل تحصیل

 تاریخ انصراف از تحصیل در خارج

 تاریخ شروع به تحصیل در موسسه

  میانگین کل نمرات

 

تعداد واحد های درسی قبول شده

 

اعتبار موسسه تحصیلی فعلی

از نظر وزارت

معتبر گروه یک                       معتبر گروه دو                              معتبر                             غیرمعتبر

از نظر دولت کشور محل تحصیل

 

دانشگاه های مورد تقاضا برای ادامه تحصیل در جمهوری اسلامی ایران به ترتیب اولویت

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

نشانی و تلفن درخواست کننده در سوئیس

نشانی پستی

تلفن

پست الکترونيکی

تلفن همراه

 

نشانی و تلفن درخواست کننده در ایران

نشانی پستی

تلفن

شماره نمابر

تلفن همراه

 

نام و نام خانوادگی                                                     تاريخ                                                     امضاء