در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
معافیت تحصیلی

معافیت تحصیلی

معافیت تحصیلی دانشجویان خارج از کشور با تکمیل و ارسال مدارک ذیر می توانند تقاضای معافیت تحصیلی بنمایند. این درخواستنامه بهمراه مدارک به مرکز ارسال و پس از موافقت وزارتخانه مربوطه دانشجو برای دریافت معافیت تحصیلی …

خدمات دانشجویی |

تغییر محل اقامت دانشجو

تغییر محل اقامت دانشجو

تغییر محل اقامت دانشجو دانش آموختگانی که از تسهیلات دانشجوئی استفاده کرده اند میتوانند با ارائه مدارک زیر درخواست تغییر محل اقامت بنمایند. این درخواست به همراه مدارک زیر به وزارتخانه مربوطه ارسال و پس از دریافت …

خدمات دانشجویی |

ارزشیابی مدارک دانشجوئی

ارزشیابی مدارک دانشجوئی

ارزشیابی مدارک دانشجوئی دانش آموختگان عزیز پس از [تأیید مدارک دانشجوئی] خود در بخش کنسولی سفارت، باید این مدارک را شخصا یا توسط وکیل خود برای ارزشیابی به [وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری] یا [وزارت …

خدمات دانشجویی |

گواهی تجرد

گواهی تجرد

گواهی تجرد   مدارک لازم: 1 - درخواستنامه تکمیل شده شماره [219] برای صدور گواهی تجرد 2 - اصل و تصویر (کپی روی برگ A4) شناسنامه درخواست کننده 3 - اصل رسید  واریز 14 فرانک به حساب IBAN CH 62 0079 0016 2611 …

ازدواج و طلاق |

گزینه های ثبت طلاق

گزینه های ثبت طلاق

گزینه های ثبت طلاق       طلاق دوجانبه : :: در صورت  داشتن طلاق سوئیسی و طلاق شرعی با حضور طرفین یا وکلای رسمی آنان در بخش کنسولی سفارت …

ازدواج و طلاق |

گواهی تجرد

گواهی تجرد

گواهی تجرد   مدارک لازم: 1 - درخواستنامه تکمیل شده شماره [219] برای صدور گواهی تجرد 2 - اصل و تصویر (کپی) شناسنامه درخواست کننده 3 - واریز [هزینه] صدور گواهی تجرد به حساب 261.158.5.66 16   در بانک …

ازدواج و طلاق |

تعویض شناسنامه قدیمی

تعویض شناسنامه قدیمی

تعویض شناسنامه قدیمی   سازمان ثبت احوال کشور شناسنامه ایرانیانی که از زمان اجرای طرح تعویض شناسنامه تا کنون درخواست دریافت شناسنامه نداشته اند را در زمره اسناد راکد بشمار آورده است. …

شناسنامه |

صدور المثنی شناسنامه

صدور المثنی شناسنامه

دستورالعمل صدور شناسنامه مجدد ( شناسنامه المثنی)      در صورتی که شناسنامه گم شود یا طوری صدمه ببیند که مندرجات آن قابل  تشخیص نباشد باید درخواست صدور المثنی شناسنامه کرد. …

شناسنامه |

تعویض شناسنامه

تعویض شناسنامه

تعویض شناسنامه     در صورت مخدوش شدن، آبدیدگی، یا سوختن بخشی از شناسنامه یا رنگ پریدگی عکس آن میتوان با ارائه مدارک زیر شناسنامه را تعویض نمود.   مدارک لازم: 1 - …

شناسنامه |

اصلاح مندرجات شناسنامه

اصلاح مندرجات شناسنامه

اصلاح مندرجات شناسنامه     افرادی که شناسنامه جدیدی دریافت کرده اند، چنانچه دوگانگی در مندرجات شناسنامه جدید با شناسنامه قبلی خود ملاحظه نمایند میتوانند با تکمیل و ارسال مدارک زیر …

شناسنامه |

عکس دار کردن شناسنامه

عکس دار کردن شناسنامه

عکس دار کردن شناسنامه     افرادی که سن آنان بالای 15 سال تمام میباشد طبق قانون باید شناسنامه خود را عکس دار نمایند. برای عکس دار کردن شناسنامه، حضور صاحب عکس برای انطباق چهره …

شناسنامه |

تعویض شناسنامه 15 ساله ها

تعویض شناسنامه 15 ساله ها

تعویض شناسنامه پانزده ساله ها (دوبرگی سری ب)     شناسنامه بدون عکس که برای فرزندان ایرانی صادر میگردد پس از رسیدن به سن 15 سال تمام جهت عکسدار کردن میبایست تعویض گردد.   …

شناسنامه |

« 47  48  49 50  51 »
12 از 643 نتیجه
49 از 54 صفحه
نتایج در هر صفحه: 1224364860