در حال بارگذاری ...

انتقال جنازه

انتقال جنازه
 
 
جهت  صدور مجوز انتقال جنازه به ایران، لازم است یکی از بستگان متوفی با حضور در محل سفارت مأمورین کنسولی را از واقعه مرگ مطلع و تقاضای صدور مجوز لازم را بنمایند.
- در صورتیکه بستگان متوفی در ایران از واقعه مرگ مطلع گردند، میتوانند با مراجعه به وزارت امور خارجه ساختمان شماره 3 اداره سجلات و در ایام تعطیل به کشیک مربوطه مراجعه و در خواست انتقال جنازه را ارائه نمایند
 
 برای حمل جنازه به ایران ارائه مدارک و انجام اقدامات زیر ضروریست:
 
 الف  - آماده سازی جنازه برای انتقال به ایران، که باید به روش اســــلامی انجام شود. این اقدام توسط شـــرکت های مختلف کفن و دفن  در سوئیس انجام میشود.
(شرکت کفن و دفن مدارک زیر را باید به بخش کنسولی ارائه نماید:
1- Transport   Certificate
2- Smittointyg
3- Embalming Certificate
4- Soldering Certificate
 
 ب  - تهیه و ارائه مدارک زیر به بخش کنسولی
1- درخواستنامه تکمیل شده شماره [221] برای انتقال جنازه (این درخواستنامه باید توسط یکی از بستگان تکمیل شود)
2- اصل یا تصویر (کپی روی برگ A4) برابر اصل گواهی فوت با مهر و امضاء صادر کننده در سوئیس
3- اصل گواهی علت فوت با مهر و امضاء صادره از بیمارستان
4- اصل گواهی بهداشتی عدم ابتلاء متوفی به امراض مسری و واگیر با مهر و امضاء بیمارستان صادر کننده
4- اصل Register  با مهر و امضاء اداره مالیات سوئیس
5- اصل شناسنامه متوفی و همسر وی
6- اصل گذرنامه ایرانی متوفی
7- تصویر (کپی روی برگ A4)  صفحه اول شناسنامه یا تصویر صفحه 2 و 3 گذرنامه درخواست کننده
 
 ج  - صدور مجوز حمل جنازه که توسط  سفارت انجام و به درخواست کننده ارائه میشود
 
 د  - پرداخت هزینه آماده سازی و حمل جنازه که به دو طریق امکان پذیر است:
- در ایران؛ در اینصورت بستگان متوفی باید به وزارت امور خارجه- اداره سجلات و احوال شخصیه مراجعه و نسبت به تعهدات مالی اقدام کنند. وزارت امور خارجه مجوز پرداخت هزینه را به سفارت در سوئیس ارسال و سفارت هزینه را به شرکت کفن ودفن و یا حمل جنازه پرداخت خواهد کرد.| شناسه مطلب: 99

تعداد بازدید: 4189 | آخرین بازدید:نظرات کاربران