در حال بارگذاری ...
 • انتقال جنازه

  انتقال جنازه
   
   
  جهت  صدور مجوز انتقال جنازه به ایران، لازم است یکی از بستگان متوفی با حضور در محل سفارت مأمورین کنسولی را از واقعه مرگ مطلع و تقاضای صدور مجوز لازم را بنمایند.
  - در صورتیکه بستگان متوفی در ایران از واقعه مرگ مطلع گردند، میتوانند با مراجعه به وزارت امور خارجه ساختمان شماره 3 اداره سجلات و در ایام تعطیل به کشیک مربوطه مراجعه و در خواست انتقال جنازه را ارائه نمایند
   
   برای حمل جنازه به ایران ارائه مدارک و انجام اقدامات زیر ضروریست:
   
   الف  - آماده سازی جنازه برای انتقال به ایران، که باید به روش اســــلامی انجام شود. این اقدام توسط شـــرکت های مختلف کفن و دفن  در سوئیس انجام میشود.
  (شرکت کفن و دفن مدارک زیر را باید به بخش کنسولی ارائه نماید:
  1- Transport   Certificate
  2- Smittointyg
  3- Embalming Certificate
  4- Soldering Certificate
   
   ب  - تهیه و ارائه مدارک زیر به بخش کنسولی
  1- درخواستنامه تکمیل شده شماره [221] برای انتقال جنازه (این درخواستنامه باید توسط یکی از بستگان تکمیل شود)
  2- اصل یا تصویر (کپی روی برگ A4) برابر اصل گواهی فوت با مهر و امضاء صادر کننده در سوئیس
  3- اصل گواهی علت فوت با مهر و امضاء صادره از بیمارستان
  4- اصل گواهی بهداشتی عدم ابتلاء متوفی به امراض مسری و واگیر با مهر و امضاء بیمارستان صادر کننده
  4- اصل Register  با مهر و امضاء اداره مالیات سوئیس
  5- اصل شناسنامه متوفی و همسر وی
  6- اصل گذرنامه ایرانی متوفی
  7- تصویر (کپی روی برگ A4)  صفحه اول شناسنامه یا تصویر صفحه 2 و 3 گذرنامه درخواست کننده
   
   ج  - صدور مجوز حمل جنازه که توسط  سفارت انجام و به درخواست کننده ارائه میشود
   
   د  - پرداخت هزینه آماده سازی و حمل جنازه که به دو طریق امکان پذیر است:
  - در ایران؛ در اینصورت بستگان متوفی باید به وزارت امور خارجه- اداره سجلات و احوال شخصیه مراجعه و نسبت به تعهدات مالی اقدام کنند. وزارت امور خارجه مجوز پرداخت هزینه را به سفارت در سوئیس ارسال و سفارت هزینه را به شرکت کفن ودفن و یا حمل جنازه پرداخت خواهد کرد.  | شناسه مطلب: 99

  تعداد بازدید: 4596 | آخرین بازدید:  نظرات کاربران