در حال بارگذاری ...
  • خرید خدمت سربازی مشمولین غایب

    برابر دستورالعمل سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، مشمولین با بیش از 8 سال غیبت غیرموجه از تاریخ 1/1/1397 نمی توانند از مهر خروج ویژه مشمولین بهره مند گردند. این افراد لازم است جهت تردد به کشور نسبت به خرید خدمت سربازی خود اقدام نمایند.     | شناسه مطلب: 973

    تعداد بازدید: 845 | آخرین بازدید:    نظرات کاربران