در حال بارگذاری ...
  • برگزاری روز ملی جمهوری اسلامی ایران

      روز ملی کشورمان در اقامتگاه سفیر جمهوری اسلامی ایران با حضور تعدادی از مقامات سوئیس،  دیپلماتها و ایرانیان مقیم برگزار شد.  کاردار کشورمان در این مراسم طی سخنانی با اشاره به سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ، دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در این مدت و همچنین سیاستهای کشورمان را در منطقه  خاورمیانه تشریح نمود. ایشان روابط جمهوری اسلامی ایران با سوئیس را نیز رو به توسعه خواند و برگزاری اولین کمیته مشترک اقتصادی را در آینده نزدیک در تهران قدم مهمی در این جهت ارزیابی نمود. این مراسم با پذیرایی از میهمانان خاتمه یافت .    | شناسه مطلب: 965

    تعداد بازدید: 1176 | آخرین بازدید:    نظرات کاربران