در حال بارگذاری ...

تغییر محل اقامت واجازه خروج ویژه مشمولین

تغییر محل اقامت واجازه خروج ویژه مشمولین

 
 

ایرانیان مشمول خدمت نظام وظیفه که حداقل دوسال درخارج از کشور مقیم بوده اند و قبل از تاریخ 29 اسفندماه 1382 از ایران خارج شده اند میتوانند اجازه یکبار خروج از کشور در سال (مهر خروج مشمولین) را دریافت نمایند.

-  مدت اعتبار این اجازه از هنگام ورود به ایران حداکثر 3 ماه می باشد.

-  اجازه های صادر شده تا تاریخ 24 ژانویه 2007 اعتبار دارد.

-  در حال حاضر متولدین 1365 از 1 فروردین ماه 1383 مشمول شناخته میشوند.

 

 تشخیص مقیم بودن افراد به عهده سفارت است.

الف - درخواست کننده می بایست در سالی که طی آن به سن 18 سال کامل میرسد (وارد 19 سالگی می شود!) در خارج از ایران اقامت داشته باشد.

ب - ایرانیان مقیم خارج که تمایل دارند فرزندان خود را قبل از سن مشمولیت وارد کشور کنند، چنانچه حداکثر سه سال قبل از سن مشمولیت وارد ایران شده و اقامت کنند، با دارا بودن سایر شرایط در شمول این مقررات قرار می گیرند.

د - افرادی که بعد از ورود به سن مشمولیت و قبل از تاریخ 4 بهمن ماه 1382 ازایران خارج شده و مدت دو سال در خارج از ایران اقامت داشته باشند در شمول این مقررات قرار می گیرند. ( افرادی که در دانشگاههای معتبر سوئیس مشغول به تحصیل باشند از شرط دو سال معاف هستند).

ه - مشمولانی که با سپردن تعهد به وزارتخانه ها یا موسسات دولتی از کشور خارج شده اند پس از هماهنگی و کسب موافقت وزارتخانه یا موسسه دولتی می توانند از معافیت برخوردار شوند.

 

   مدارک لازم برای اولین درخواست :

1- دو برگ درخواستنامه تکمیل شده شماره [104] برای  تغییر محل اقامت و اجازه یکبار خروج ویژه مشمولین

2 - اصل گذرنامه ویک برگ تصویر(کپی) از صفحات 1 تا 8 و تصویر صفحه مربوط به آخرین خروج از ایران

3- اصل شناسنامه عکسدار درخواست کننده و یک برگ تصویر(کپی) از تمام صفحات شناسنامه (فقط اگر گذرنامه در ایران صادره شده باشد).

4- تصویر اجازه اقامت یا تصویر صفحه اول گذرنامه سوئدی حاوی مشخصات شخصی دارنده گذرنامه.

5- دو قطعه عکس جدید 4×3 تمام رخ، غیرفوری، غیربرقی، بدون کلاه و عینک و با زمینه سفید که مشخصات صاحبش در پشت آن نوشته شده باشد.

6- واریز [هزینه] تغییر محل اقامت و صدور اجازه یکبار خروج ویژه مشمولین به حساب 261.158.5.66 16 در بانک9-106-30 Berner kantonalbank      و ارسال اصل رسید آن.

7- یک پاکت برای برگشت اصل مدارک، با تمبر کافی برای پست سفارشی، که نشانی درخواست کننده بر روی آن نوشته شده باشد

   مدارک لازم برای دومین یا چندمین درخواست:

1 - اصل گذرنامه

2- واریز [هزینه] صدور اجازه یکبار خروج ویژه مشمولین به حساب 261.158.5.66 16 در بانک Berner kantonalbank  و ارسال اصل رسید آن.

3- یک پاکت برای برگشت اصل مدارک، با تمبر کافی برای پست سفارشی، که نشانی درخواست کننده بر روی آن نوشته شده باشد| شناسه مطلب: 96

تعداد بازدید: 8624 | آخرین بازدید:نظرات کاربران