در حال بارگذاری ...
 • تغییر محل اقامت واجازه خروج ویژه مشمولین

  تغییر محل اقامت واجازه خروج ویژه مشمولین

   
   

  ایرانیان مشمول خدمت نظام وظیفه که حداقل دوسال درخارج از کشور مقیم بوده اند و قبل از تاریخ 29 اسفندماه 1382 از ایران خارج شده اند میتوانند اجازه یکبار خروج از کشور در سال (مهر خروج مشمولین) را دریافت نمایند.

  -  مدت اعتبار این اجازه از هنگام ورود به ایران حداکثر 3 ماه می باشد.

  -  اجازه های صادر شده تا تاریخ 24 ژانویه 2007 اعتبار دارد.

  -  در حال حاضر متولدین 1365 از 1 فروردین ماه 1383 مشمول شناخته میشوند.

   

   تشخیص مقیم بودن افراد به عهده سفارت است.

  الف - درخواست کننده می بایست در سالی که طی آن به سن 18 سال کامل میرسد (وارد 19 سالگی می شود!) در خارج از ایران اقامت داشته باشد.

  ب - ایرانیان مقیم خارج که تمایل دارند فرزندان خود را قبل از سن مشمولیت وارد کشور کنند، چنانچه حداکثر سه سال قبل از سن مشمولیت وارد ایران شده و اقامت کنند، با دارا بودن سایر شرایط در شمول این مقررات قرار می گیرند.

  د - افرادی که بعد از ورود به سن مشمولیت و قبل از تاریخ 4 بهمن ماه 1382 ازایران خارج شده و مدت دو سال در خارج از ایران اقامت داشته باشند در شمول این مقررات قرار می گیرند. ( افرادی که در دانشگاههای معتبر سوئیس مشغول به تحصیل باشند از شرط دو سال معاف هستند).

  ه - مشمولانی که با سپردن تعهد به وزارتخانه ها یا موسسات دولتی از کشور خارج شده اند پس از هماهنگی و کسب موافقت وزارتخانه یا موسسه دولتی می توانند از معافیت برخوردار شوند.

   

     مدارک لازم برای اولین درخواست :

  1- دو برگ درخواستنامه تکمیل شده شماره [104] برای  تغییر محل اقامت و اجازه یکبار خروج ویژه مشمولین

  2 - اصل گذرنامه ویک برگ تصویر(کپی) از صفحات 1 تا 8 و تصویر صفحه مربوط به آخرین خروج از ایران

  3- اصل شناسنامه عکسدار درخواست کننده و یک برگ تصویر(کپی) از تمام صفحات شناسنامه (فقط اگر گذرنامه در ایران صادره شده باشد).

  4- تصویر اجازه اقامت یا تصویر صفحه اول گذرنامه سوئدی حاوی مشخصات شخصی دارنده گذرنامه.

  5- دو قطعه عکس جدید 4×3 تمام رخ، غیرفوری، غیربرقی، بدون کلاه و عینک و با زمینه سفید که مشخصات صاحبش در پشت آن نوشته شده باشد.

  6- واریز [هزینه] تغییر محل اقامت و صدور اجازه یکبار خروج ویژه مشمولین به حساب 261.158.5.66 16 در بانک9-106-30 Berner kantonalbank      و ارسال اصل رسید آن.

  7- یک پاکت برای برگشت اصل مدارک، با تمبر کافی برای پست سفارشی، که نشانی درخواست کننده بر روی آن نوشته شده باشد

     مدارک لازم برای دومین یا چندمین درخواست:

  1 - اصل گذرنامه

  2- واریز [هزینه] صدور اجازه یکبار خروج ویژه مشمولین به حساب 261.158.5.66 16 در بانک Berner kantonalbank  و ارسال اصل رسید آن.

  3- یک پاکت برای برگشت اصل مدارک، با تمبر کافی برای پست سفارشی، که نشانی درخواست کننده بر روی آن نوشته شده باشد  | شناسه مطلب: 96

  تعداد بازدید: 9051 | آخرین بازدید:  نظرات کاربران