در حال بارگذاری ...

حقوق شهروندی در نظام اداری

شورای عالی اداری موضوع« حقوق شهروندی در نظام اداری» را با هدف رفع هر گونه تبعیض ، ارتقای سطح شهروندی در نظام اداری و پاسخگویی و کارآمدی دستگاه سیاست خارجی تصویب نموده که جهت اطلاع به پیوست می باشد. | شناسه مطلب: 954

تعداد بازدید: 954 | آخرین بازدید:نظرات کاربران