در حال بارگذاری ...

تماس با ما

 

 

 روادید

 0313501079

 ساعات تماس تلفنی ازساعت 14 الی 16 همه روزه بجز ایام تعطیل

 گذرنامه

 0313501076

  ساعات تماس تلفنی ازساعت 14 الی 16 همه روزه بجز ایام تعطیل

 سجلات، وکالتنامه و تائید اسناد تجاری

 0313501075

  ساعات تماس تلفنی ازساعت 14 الی 16 همه روزه بجز ایام تعطیل

 بخش مطبوعاتی

 0313501080

 

 بخش اقتصادی

 0313501072

 

بخش فرهنگی 

0313501080

 

دفتر سفیر

0313501089

 

نمابر سفارت 

0313515652

 

 

 

 

 

Thunstrasse 68 - 3006 Bern - Embassy of the Islamic Republic of Iran

              Postal address: Thunstrasse 68 ,PO box 227, 3000 Berne 6

 

 

پست الکترونیکی :

 

سفیر

deputy@iranembassy.ch

معاون سفیر

economic@iranembassy.ch

اقتصادی

consular@iranembassy.ch

کنسولی

visa_leg@ira nembassy.ch

روادید 

cultural@iranembassy.ch

فرهنگی

Secretariat@iranembassy.ch

منشی سفیر

 | شناسه مطلب: 94

تعداد بازدید: 62052 | آخرین بازدید:نظرات کاربران