در حال بارگذاری ...
 • تماس با ما

   

   

   روادید

   0313501079

   ساعات تماس 16-14

   گذرنامه

   0313501076

   ساعات تماس 16-14

   سجلات،وکالتنامه و تائید اسناد تجاری

   0313501075

   ساعات تماس 16-14

   بخش مطبوعاتی

   0313501072

   

   بخش اقتصادی

   0313501084

   

  بخش فرهنگی 

  0313501080

   

  دفتر سفیر

  0313501089

   

  نمابر سفارت 

  0313515652

   

   

   

   

   

  Thunstrasse 68 - 3006 Bern - Embassy of the Islamic Republic of Iran

   

   

  پست الکترونیکی :

   

  سفیر

  Deputy@iranembassy.ch

  معاون سفیر

  Economic@iranembassy.ch

  اقتصادی

  Consular@iranembassy.ch

  کنسولی

   visa_leg@iranembassy.ch

  روادید 

  Cultural@iranembassy.ch

  فرهنگی

  Secretariat@iranembassy.ch

  منشی سفیر

     | شناسه مطلب: 94

  تعداد بازدید: 40436 | آخرین بازدید:  نظرات کاربران