در حال بارگذاری ...
 • تجدید گذرنامه

  شرایط لازم
  ● در موارد زیر گذرنامه تجدید میگردد (گذرنامه جدید صادر میشود):
  الف- تغییر محل اقامت.
  ب - درج همراه ( فقط در گذرنامه های جدید که پس از 1383 صادر شده است)
  ج - پایان یافتن مدت اعتبار
  د - پرشدن صفحات گذرنامه
  هـ - تغییریافتن نام و نام خانوادگی و یا تاریخ تولد به استناد شناسنامه ایرانی
   
  ● جهت تجدید گذرنامه، دارا بودن شناسنامه جدید عکسدار ضروری است.
  ● دارا بودن کارت ملی باعث کوتاه شدن مدت تجدید گذرنامه میشود. در صورت نداشتن این کارت درخواست کننده می تواند جداگانه درخواست [صدور کارت ملی] را نیز بنماید.
  ● درخواست کننده پس از دریافت گذرنامه جدید باید محل امضاء دارنده گذرنامه را در صفحه 3 امضاء کند.
   
  مدارک لازم
  1- یک برگ درخواستنامه تکمیل شده شماره [101] برای تجدید گذرنامه
  2- یک برگ اجازه نامه تکمیل شده شماره [114] برای صدور گذرنامه فرزند زیر 18 سال و اصل گذرنامه امضاء شده پدر ( درصورت عدم امکان حضور پدر در سفارت)
  3 - اصل گذرنامه 
  4 - اصل و تصویر (کپی A4) تمام صفحات شناسنامه (شناسنامه افراد بالای 15 سال باید عکسدار باشد)
  5- تصویر (کپی A4) کارت شناسائی ملی (در صورت دارا نبودن، متقاضی باید همزمان [درخواست کارت ملی] را ارائه نماید)
  6 - تصویر (کپی A4) اجازه اقامت در سوئیس
  *- اشخاصی که دارای گذرنامه سوئیسی می باشند، بجای اصل اجازه اقامت باید مدارک "الف" و "ب" را ارائه نمایند:
  الف- یک برگ اقرارنامه تکمیل شده شماره [102]برای اقرار به باقی ماندن به تابعیت جمهوری اسلامی ایران
  ب- یک برگ تصویر (کپی A4) از صفحه اول گذرنامه سوئیسی حاوی مشخصات شخصی دارنده گذرنامه
  7- دو برگ درخواستنامه تکمیل شده شماره [103] برای تغییر محل اقامت (فقط در صورتی که کشور محل اقامت طبق گذرنامه ایران است)
  8- یکی از دو مدرک  "الف" یا "ب":
  الف- یک برگ تصویر (کپی A4) گذرنامه ایرانی شوهر (در صورتی که کشور محل اقامت شوهر در گذرنامه ایرانی "سوئیس" باشد)
  ب- رضایتنامه تکمیل شده شماره [107] برای خروج زن و یا فرزندان زیر 18 سال (در صورتی که کشور محل اقامت شوهر در گذرنامه ایرانی "ایران" باشد)
  9 - اصل و تصویر (کپی A4) کارت پایان خدمت یا معافی (فقط برای هموطنان غیر مشمول که محل اقامتشان در گذرنامه آنان سوئیس باشد) 
  10 - دو قطعه عکس جدید 4×3 رنگی تمام رخ (از روبرو)، غیرفوری، غیربرقی، بدون کلاه و عینک و با زمینه سفید که مشخصات صاحبش در پشت آن نوشته شده وعکس خانمهای بالای 9 سال با حجاب اسلامی باشد
  11- اصل شناسنامه، تصویر(کپی) تمام صفحات شناسنامه و 2 قطعه عکس از همسر و یا فرزندان ( فقط درصورتی که متقاضی ثبت مشخصات همسر و یا فرزندان بعنوان همراه در گذرنامه خود هستید)
  12-   اصل رسید  واریز 115 فرانک  برای بزرگسال و 58 فرانک برای افراد زیر 18 سال  به حساب :
   
   IBAN CH 62 0079 0016 2611 58566 
    BERNER KANTTONAL BANK 3001 BERN 
  30-106-9
   

  قابل توجه: وجوه پرداختی از طریق بانکهای UBS ، Credit Suisse ، Zurcher Kantonal Bank امکانپذیر نمی باشد.

   
  (در مراجعه حضوری هزینه ها فقط با کارت اعتباری و از طریق دستگاه دریافت میگردد) 
   (درصورتی که بعلت پر شدن صفحات گذرنامه درخواست تجدید آنرا دارید و از اعتبار گذرنامه شما بیش از دو سال باقیست، گذرنامه جدید، با مدت اعتبار باقیمانده، برای شما بطور رایگان صادر میشود)
  13- یک پاکت برای برگشت اصل مدارک، با تمبر کافی برای پست سفارشی، که نشانی درخواست کننده بر روی آن نوشته شده باشد
   
  لطفا مدارک خود را با پست سفارشی به نشانی زیر ارسال نمائید
  (مدارک ناقص و درخواستنامه های تکمیل نشده جهت رفع نقص پس فرستاده می شود)
  15- حضور افراد در محل سفارت به منظور دریافت گذرنامه ایرانی برای اولین بار از سفارت برن الزامیست. 
   

  Islamic Republic Of Iran

  Thunstrasse 68

  6 case postale 227, 3000 Bern 

   

   

     | شناسه مطلب: 92

  تعداد بازدید: 60529 | آخرین بازدید:  نظرات کاربران