در حال بارگذاری ...

پرسش تایید مدارک

 تأیید مدارک
پرسش 1- چنانچه ادارات سوئیس احتیاج به مدارک ایرانی از قیبل مدارک تحصیلی و یا ترجمه رسمی مدارک داشته باشند، آیا تأیید و مهر کردن این مدارک توسط سفارت انجام پذیر می باشد؟
پاسخ 1- اینگونه مدارک ایرانی باید در ایران بصورت رسمی ترجمه شود و به تائید اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت امور خارجه برسد تا در مراجع سوئیسی] قابل قبول باشد.| شناسه مطلب: 83

تعداد بازدید: 7543 | آخرین بازدید:نظرات کاربران