در حال بارگذاری ...

پرسش تابعیت

 تابعیت
پرسش 1- من بطور رسمی از تابعیت ایران خارج شده ام آیا امکان بازگشت وجود دارد؟
پاسخ 1- بستگی دارد که بر اساس کدامیک از مواد قانون از تابعیت ایران خارج شده باشید؛ (الف) چنانچه زن ایرانی با مرد خارجی ازدواج نماید و براساس قوانین دولت متبوع شوهرتابعیت به زن ایرانی تحمیل گردد، پس از طلاق رسمی و یا فوت شوهر، زن می تواند بر اساس ماده 987 قانون مدنی محدود تابعیت ایرانی خود را با جمیع حقوق آن بدست آورد.(ب) کسانیکه برابر مقررات ترک تابعیت کرده اند و بخواهد مجدداً تابعیت ایرانی داشته باشند، پس از درخواست، به تابعیت جمهوری اسلامی ایران قبول خواهند شد مگر آنکه دولت ایران طبق ماده 990 تابعیت آنها را صلاح نداند.
پرسش 2- چنانچه زنی ایرانی که رسماً ترک تابعیت نموده و دارای سند خروج از تابعیت می باشد با یک مرد ایرانی که کماکان در تابعیت ایران می باشد ازدواج نماید، می تواند درخواست شناسنامه و گذرنامه ایرانی کند؟
پاسخ 2-  بلی.
پرسش 3- یکی از مدارکی که جهت صدور گذرنامه آمده است “ درخواست کتبی مبنی بر باقیماندن به تابعیت جمهوری اسلامی ایران ” می باشد. چنانچه شخصی رسماً اقدام به ترک تابعیت ننموده است چه الزامی به درخواست فوق دارد؟
پاسخ 3- سفارت اطلاعی از اینکه فرد رسماً ترک تابعیت نموده است ندارد لذا تکمیل این درخواست جهت روشن شدن وضعیت نامبرده می باشد.
پرسش 4- اگر بانوئی بعد از ازدواج با مرد خارجی تابعیت شوهر را اختیار کند آیا میتواند به تابعیت خود برگردد؟
پاسخ 4- بلی، میتواند درخواست خود را به همراه مدارک لازم به سفارت تسلیم نماید، در صورت موافقت مرکز به تابعیت جمهوری اسلامی ایران رجوع خواهد کرد.
 | شناسه مطلب: 82

تعداد بازدید: 6612 | آخرین بازدید:نظرات کاربران