در حال بارگذاری ...
 • پرسش اجتماعی

  اجتماعی
  پرسش 1- کسی که پس از چندین سال اقامت در سوئیس قصد بازگشت به اقامت دائم را در ایران دارد، از چه کمک و تسهیلاتی برای بردن وسایل کاری و زندگی خودمی تواند  استفاده نماید؟
  پاسخ 1- به استناد بند 6 ماده 37 قانون امور گمرکی می تواند از بعضی تسهیلات برای انتقال وسایل زندگی و کار خود استفاده کند. مشروح این تسهیلات در سامانه  [گمرک جمهوری اسلامی] ایران ذکر شده است.
  پرسش 2- در مورد ایرانیانی که بازداشت یا زندانی می شوند. سفارت چه کمکی می نماید؟
  پاسخ 2- دفاع از حقوق ایرانیان و حمایت از اتباع ایرانی ( مکاتبه با مقامات و دیدار با زندانیان ) وظیفه اصلی سفارت و از امور جاری بخش کنسولی است. کنوانسیون وین ناظر بر روابط دیپلماتیک نیز راهکارهای لازم برای اجرای این وظیفه در نزد مقامات کشورهای میزبان را پیش بینی نموده است.  | شناسه مطلب: 81

  تعداد بازدید: 5309 | آخرین بازدید:  نظرات کاربران