در حال بارگذاری ...

تایید مدارک دانش آموزی

به اطلاع کلیه دانش آموزان شاغل به تحصیل در آموزشگاهها، کالج های غیر دولتی (خصوصی) می رساند که جهت تائید گواهی اشتغال به تحصیل و مدرک فراغت از تحصیل و نیز صدور مجوز خروج دانش آموزی ضروری است گواهی صادره از مرکز آموزشی خود را به تایید ارگان آموزش و پروش کانتون محل آموزش ( kantonal Regiruns Rat)  و سپس اداره ثبت اسناد محل (State Konslei)  برسانند. سپس مدارک خود را در سامانه تاک بارگذاری نمایند و با دریافت کد رهگیری به بخش کنسولی سفارت مراجعه نمایند. | شناسه مطلب: 807

تعداد بازدید: 5149 | آخرین بازدید:نظرات کاربران