در حال بارگذاری ...
  • تایید مدارک دانش آموزی

    به اطلاع کلیه دانش آموزان شاغل به تحصیل در آموزشگاهها، کالج های غیر دولتی (خصوصی) می رساند که جهت تائید گواهی اشتغال به تحصیل و مدرک فراغت از تحصیل و نیز صدور مجوز خروج دانش آموزی ضروری است گواهی صادره از مرکز آموزشی خود را به تایید ارگان آموزش و پروش کانتون محل آموزش ( kantonal Regiruns Rat)  و سپس اداره ثبت اسناد محل (State Konslei)  برسانند. سپس مدارک خود را در سامانه تاک بارگذاری نمایند و با دریافت کد رهگیری به بخش کنسولی سفارت مراجعه نمایند.     | شناسه مطلب: 807

    تعداد بازدید: 5125 | آخرین بازدید:    نظرات کاربران