در حال بارگذاری ...
 • پرسش دانشجویی

  دانشجوئی
  پرسش 1- چنانچه مدارک ایرانی از قیبل تحصیلی و یا ترجمه رسمی مدارک مورد نیاز دولت سوئیس احتیاج به مهر تائید داشته باشد؟ اینکار توسط سفارت انجام می گیرد یا خیر؟
  پاسخ 1- اینگونه مدارک ایرانی باید در ایران بصورت رسمی ترجمه شود و به تائید اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت امور خارجه برسد تا در مراجع سوئیس قابل قبول باشد.  | شناسه مطلب: 80

  تعداد بازدید: 6971 | آخرین بازدید:  نظرات کاربران