در حال بارگذاری ...
 • پرسش ازدواج و طلاق

   ازدواج و طلاق
  پرسش 1 ـ ازدواج اول و طلاق اولم در شناسنامه ام ثبت نیست. حالا که ازدواج دوم را می خواهم انجام دهم چه باید انجام دهم.
  پاسخ 1- مدارک ازدواج و طلاق اولتان را به سفارت ارائه نمائید تا پس از درج آنها در شناسنامه، نسبت به ازدواج دوم شما اقدام شود.
  پرسش 2 ـ برای ثبت ازدواج دوم، طلاق همسر اولم در شناسنامه ام ثبت نیست، چه باید بکنم.
  پاسخ 2- با ارائه سند طلاق به سفارت و ثبت آن میتوانید نسبت به ازدواج دوم اقدام نمائید.
  پرسش 3 - همسرم سوئیسی است و نمی خواهد مسلمان شود. برای ثبت ازدواج چه باید بکنم.
  پاسخ 3- ازدواج با غیر مسلمان جائز نیست.
  پرسش 4- آیا جهت ثبت ازدواج در سفارت، الزامی جهت ازدواج سوئیسی هست یا خیر؟
  پاسخ 4- بلی ضمناً ارائه گواهی ولادت  که نشانگر متاهل بودن شما باشد نیز کفایت می کند.
  پرسش 5- آیا گواهی ازدواج شرعی صادره کشورهای دیگر مثلاً ترکیه مورد پذیرش سفارت می باشد یا خیر؟ در صورتیکه مورد پذیرش قرار نگیرد جهت تایید آن جه باید کرد؟
  پاسخ 5- خیر؟ جهت تائید آن به یکی از مساجد سوئیس مراجعه و نسبت به صدور گواهی ازدواج شرعی اقدام نمایند.
  پرسش 6- چنانچه زن ایرانی که رسماً ترک تابعیت نموده و دارای سند خروج از تابعیت می باشد با مرد ایرانی که کماکان درتابعیت ایران میباشد ازدواج نماید می تواند درخواست شناسنامه و گذرنامه ایرانی کند؟
  پاسخ 6- بلی
  پرسش 7- درخصوص ثبت ازدواج آیا با داشتن فرزند و گذشت چندین سال از زندگی مشترک نیازی به اجازه پدر و انجام آزمایشات می باشد؟
  پاسخ 7- بلی؛ تقاضای ثبت ازدواج دوشیزه موقوف به اجازه پدر یا جد پدری است و در صورتیکه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند در این صورت دختر می تواند از طریق اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید. در صورتیکه پدر فوت نموده باشد اصل گواهی فوت جهت ثبت ازدواج ضرورت دارد.
  پرسش 8 ـ آیا حضور زن و شوهر برای ثبت طلاق الزامی است.
  پاسخ 8- بلی برای امضاء اسناد مربوطه حضور هردونفر در سفارت الزامی است.
  پرسش 9 ـ طلاق سوئیسی گرفتم ولی طلاق شرعی ندارم. همسرم نیز در سوئیس نیست . چه اقدامی باید انجام دهم.
  پاسخ 9- شخصاَ و یا با نسب وکیل، از طریق دادگاههای داخل کشور اقدام نمایید.
  پرسش 10 ـ  طلاق شرعی دارم. چون ازدواج سوئیسی نداشتم لذا طلاق سوئیسی هم نگرفتم. برای ثبت طلاق چه باید بکنم.
  پاسخ 10- برای ثبت طلاق، گواهی صیغه طلاق شرعی و گواهی طلاق سوئیسی، ضروری است. در غیر اینصورت میبایست از طریق دادگاههای داخل کشور اقدام نماید.
  پرسش 11- شخصی که با قوانین سوئیس از همسرش جدا نشده (طلاق شرعی صورت نگرفته) و هم اکنون همسر سابق وی از این کشور مهاجرت نموده و قابل دسترس نمی باشد چگونه می تواند طلاقش را طبق قوانین ایران به ثبت برساند؟
  پاسخ 11- باید از طریق مراجع ذیربط قضائی در ایران اقدام نماید.
  پرسش 12- فرزندانی که در سنیین پایین مثلاً دو سالگی عکسشان در گذرنامة والدین بعنوان همراه الصاق شده است آیا پس از گذشت چند سال با توجه به تغییر چهرة فرزندان نیاز به تعویض عکس همراه می باشد یا خیر؟
  پاسخ 12- خیر؟ می توانند نسبت به گذرنامه جدید جهت آنان اقدام نمایند.  | شناسه مطلب: 78

  تعداد بازدید: 9781 | آخرین بازدید:  نظرات کاربران (1)