در حال بارگذاری ...

پرسش وکالت

وکالت
پرسش 1- آیا وکالتنامه هایی که توسط سفارت مهر و امضاء می شوند می بایست توسط مراجع دیگری در ایران تائید گردد یا خیر؟
پاسخ 1- بله؟ بایستی به تایید وزارت امور خارجه ایران ( اداره سجلات بخش تائید اسناد ) نیز برسد.
پرسش 2- چنانچه چند نفر از اعضای یک خانواده بخواهند درخصوص مورد مشترکی به یک شخص وکالت بدهند مانند مساله انحصار وراثت آیا هر یک باید وکالتنامه جداگانه تنظیم نمایند و یا اینکه امکان دادن یک وکالت با چندین امضاء وجود دارد؟
پاسخ 2- چند نفر می توانند راجع به موضوع مشترکی فرد واحدی را وکیل نمایند.
 | شناسه مطلب: 75

تعداد بازدید: 8244 | آخرین بازدید:نظرات کاربران