در حال بارگذاری ...
 • پرسش وکالت

  وکالت
  پرسش 1- آیا وکالتنامه هایی که توسط سفارت مهر و امضاء می شوند می بایست توسط مراجع دیگری در ایران تائید گردد یا خیر؟
  پاسخ 1- بله؟ بایستی به تایید وزارت امور خارجه ایران ( اداره سجلات بخش تائید اسناد ) نیز برسد.
  پرسش 2- چنانچه چند نفر از اعضای یک خانواده بخواهند درخصوص مورد مشترکی به یک شخص وکالت بدهند مانند مساله انحصار وراثت آیا هر یک باید وکالتنامه جداگانه تنظیم نمایند و یا اینکه امکان دادن یک وکالت با چندین امضاء وجود دارد؟
  پاسخ 2- چند نفر می توانند راجع به موضوع مشترکی فرد واحدی را وکیل نمایند.
     | شناسه مطلب: 75

  تعداد بازدید: 8532 | آخرین بازدید:  نظرات کاربران