در حال بارگذاری ...

معافیت تحصیلی

معافیت تحصیلی
 
 
دانشجویان خارج از کشور با تکمیل و ارسال مدارک زیر می توانند تقاضای معافیت تحصیلی بنمایند. این درخواستنامه بهمراه کلیه مدارک به مرکز ارسال و پس از موافقت وزارتخانه مربوطه، دانشجو برای دریافت معافیت تحصیلی به اداره نظام وظیفه عمومی معرفی می گردد.
 
مدارک لازم:
1- درخواستنامه تکمیل شده شماره [407] برای معافیت تحصیلی
2- تصویر (روی برگ A4) صفحات نوشته شده شناسنامه
3- گواهی اشتغال به تحصیل
4- ریز نمرات دانشگاهی
5- تصویر (روی برگ A4) صفحات نوشته شده گذرنامه
6- تصویر (روی برگ A4) اجازه اقامت و کارت تحصیلی معتبر
7- یک پاکت برای برگشت اصل مدارک با تمبر کافی برای پست سفارشی که نشانی درخواست کننده بر روی آن نوشته شده باشد
لطفا مدارک خود را با پست سفارشی به نشانی زیر ارسال نمائید (مدارک ناقص و درخواستنامه های تکمیل نشده عودت داده خواهد شد)
Islamic Republic Of Iran
Thunstrasse 68
3006 Bern   | شناسه مطلب: 72

تعداد بازدید: 4958 | آخرین بازدید:نظرات کاربران