در حال بارگذاری ...

ارزشیابی مدارک دانشجوئی

ارزشیابی مدارک دانشجوئی
برای تایید مدارک دانشجویی تنها از طریقسامانه تاک اقدام فرمایید
 
 
دانش آموختگان عزیز پس از [تأیید مدارک دانشجوئی] خود در بخش کنسولی سفارت، باید این مدارک را شخصا یا توسط وکیل خود برای ارزشیابی به [وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری] یا [وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی] در ایران ارائه نمایند.| شناسه مطلب: 70

تعداد بازدید: 4986 | آخرین بازدید:نظرات کاربران