در حال بارگذاری ...

اجازه خروج دانشجوئی

اجازه خروج دانشجوئی
 
شرایط لازم:
- مهر اجازه خروج بطور رایگان در گذرنامه [دانشجویان واجد شرایط] درج میگردد.
- دانشجو می تواندحداکثر دوبار در سال از مهر اجازه خروج دانشجوئی استفاده نماید. مشروط براینکه مجموع آن بیش از سه ماه نباشد.  
مدارک لازم:
1- درخواستنامه تکمیل شده شماره [402] برای اجازه خروج دانشجوئی
2- درخواستنامه تکمیل شده برای همسر و فرزندان ( در صورت تأهل)
3- اصل گذرنامه دانشجو
4- اصل گذرنامه همسر و فرزندان (در صورت تاهل)
5- گواهی اشتغال به تحصیل ( که قبلا در سامانه تاک بارگذاری شده و کد رهگیری آن دریافت شده باشد) 
6- ریز نمرات دانشگاهی
7- کد رهیگیری مربوط به اشتغال به تحصیل
8- یک پاکت برای برگشت اصل مدارک با تمبر کافی برای پست سفارشی که نشانی درخواست کننده بر روی آن نوشته شده باشد
 
 مدارک را میتوان با پست سفارشی به نشانی زیر ارسال نمود
Islamic Republic Of Iran
Thunstrasse 68
3006 Bern  | شناسه مطلب: 66

تعداد بازدید: 9272 | آخرین بازدید:نظرات کاربران