در حال بارگذاری ...

گواهی تجرد

گواهی تجرد
 
مدارک لازم:
1 - درخواستنامه تکمیل شده شماره [219] برای صدور گواهی تجرد
2 - اصل و تصویر (کپی روی برگ A4) شناسنامه درخواست کننده
3 - اصل رسید  واریز 14 فرانک به حساب IBAN CH 62 0079 0016 2611 58566 
  BERNER KANTTONAL BANK 3001 BERN 30-106-9(در مراجعه حضوری هزینه ها فقط با کارت اعتباری و از طریق دستگاه دریافت میگردد) 
4 - یک پاکت برای برگشت اصل مدارک، با تمبر کافی برای پست سفارشی، که نشانی درخواست کننده بر روی آن درج شده باشد
5- مدارک خود را با پست سفارشی به نشانی زیر ارسال نمائید
 
Islamic Republic Of Iran
Thunstrasse 68
3006 Bern  | شناسه مطلب: 56

تعداد بازدید: 7537 | آخرین بازدید:نظرات کاربران