در حال بارگذاری ...
 • صدور المثنی شناسنامه

  دستورالعمل صدور شناسنامه مجدد ( شناسنامه المثنی)
   
   

   در صورتی که شناسنامه گم شود یا طوری صدمه ببیند که مندرجات آن قابل  تشخیص نباشد باید درخواست صدور المثنی شناسنامه کرد.

   

  مدارک لازم:

  1- فرم تکمیل شده گزارش مفقودی شناسنامه توسط متقاضی(دانلود فرم)

  2- برگ تکمیل شده درخواست صدور شناسنامه بالای 15 سال توسط متقاضی (دانلود فرم)

  3- تصویر شناسنامه متقاضی و همسر و فرزندان و صفحات اول تا سوم سند ازدواج برای افراد متاهل 

  4- پرشناسنامه تکمیل شده  متقاضی دریافت خدمات سجلی از اسناد سجلی راکد توسط توسط متقاضی و امضا و درج اثر انگشت وی در محل مربوطه (برای کسانی که شناسنامه نمونه قدیم داشته اند) دانلود فرم 

  5-- درخواستنامه و استشهادیه تکمیل شده شماره [213] برای صدور المثنی شناسنامه(درخواستنامه باید یا در حضور کارشناس کنسولی امضاء شود. گواهان نباید از بستگان درجه یک مثل پدر، مادر، خواهر و برادر و یا همسر باشند)

  *-اصل گذرنامه امضاء شده پدر ( درصورت عدم امکان حضور پدر در سفارت)

  6- تصویر (کپی روی برگ A4) صفحه اول شناسنامه و تصویر گذرنامه های گواهان امضاء کننده درخواستنامه 213

  7- تصویر (کپی روی برگ A4) مدرک شناسائی عکسدار معتبر ایرانی درخواست کننده از قبیل کارت ملی، گذرنامه، گواهینامه رانندگی، گواهی تحصیلی، کارت پایان خدمت و ...

  8- سه قطعه عکس جدید 4×3 رنگی تمام رخ (از روبرو)، غیرفوری، غیربرقی، بدون کلاه و عینک و با زمینه سفید که مشخصات صاحبش در پشت آن نوشته شده و عکس خانمهای بالای 9 سال با حجاب اسلامی باشد (یک قطعه عکس به درخواستنامه الصاق شود)
  9-  اصل رسید  واریز41  فرانک برای نخستین شناسنامه المثنی و 87 فرانک برای دومین شناسنامه المثنی به حساب IBAN CH 62 0079 0016 2611 58566 
    BERNER KANTTONAL BANK 3001 BERN 30-106-9(در مراجعه حضوری هزینه ها فقط با کارت اعتباری و از طریق دستگاه دریافت میگردد) 
     | شناسه مطلب: 52

  تعداد بازدید: 7573 | آخرین بازدید:  نظرات کاربران