در حال بارگذاری ...
 • اصلاح مندرجات شناسنامه

  اصلاح مندرجات شناسنامه
   
   
  افرادی که شناسنامه جدیدی دریافت کرده اند، چنانچه دوگانگی در مندرجات شناسنامه جدید با شناسنامه قبلی خود ملاحظه نمایند میتوانند با تکمیل و ارسال مدارک زیر اصلاح مندرجات شناسنامه خود را از سفارت درخواست نمایند.
  - تشخیص نیاز به اصلاح سند سجلی و یا تعویض شناسنامه پس از بررسی مدارک درخواست کننده اعلام میشود.
   
  مدارک لازم:
  1- درخواستنامه تکمیل شده شماره [215] برای اصلاح مندرجات شناسنامه
  2- برگ امضاء شده درخواست رسیدگی از هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال [224a]  (درخواست کننده باید در فقط محل امضاء گیرنده، که مشخص شده است، نام و نام خانوادگی خود را نوشته و امضاء نماید.)
  3- برگ صورت مجلس تصمیم هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال [225] که باید درخواست کننده محل امضاء گیرنده را امضاء کرده باشد.
  4- هر نوع مدرکی دال بر اثبات صحت مورد نقص یا اشتباهی که در درخواستنامه تکمیل شده شمارهاعلام می شود
  5- درخواستنامه تکمیل شده شماره [212b] برای تعویض شناسنامه
  6- اصل شناسنامه درخواست کننده
  7- چهار قطعه عکس جدید 4×3 رنگی تمام رخ (از روبرو)، غیرفوری، غیربرقی، بدون کلاه و عینک و با زمینه سفید که مشخصات صاحبش در پشت آن نوشته شده و عکس خانمهای بالای 9 سال با حجاب اسلامی باشد
  8-  اصل رسید  واریز [هزینه] به حساب IBAN CH 62 0079 0016 2611 58566 
    BERNER KANTTONAL BANK 3001 BERN 30-106-9(در مراجعه حضوری هزینه ها فقط با کارت اعتباری و از طریق دستگاه دریافت میگردد) 
   
  9- یک پاکت برای برگشت اصل مدارک، با تمبر کافی برای پست سفارشی، که نشانی درخواست کننده بر روی آن نوشته شده باشد
   
  لطفا مدارک خود را با پست سفارشی به نشانی زیر ارسال نمائید
  Islamic Republic Of Iran
  Thunstrasse 68
  3006 Bern 
  یادآوری: از آنجائیکه این در خواست باید جهت اصلاح به حوزه ثبت احوال مربوطه ارسال گردد، با توجه به دوری یا نزدیکی شهرستان صادر کننده سند، مدت انجام این درخواست حداقل دو ماه خواهد بود.  | شناسه مطلب: 50

  تعداد بازدید: 6154 | آخرین بازدید:  نظرات کاربران