در حال بارگذاری ...
 • بیوگرافی

   

  بیوگرافی آقای مهدی عابدی

  کاردارموقت سفارت جمهوری اسلامی ایران در برن

   

  متولد: آبانماه 1339

   

  تحصیلات:

  • کارشناسی رشته روابط  سیاسی از دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه از 1361 تا 1364
  • کارشناسی ارشد رشته جغرافیای سیاسی 

   

  مشاغل:

  • کارشناس سیاسی اداره دوم خلیج فارس از  1365 تا 1367
  • سفارت جموری اسلامی ایران در کویت از  1369 تا 1373
  • کارشناس سیاسی اداره دوم خلیج فارس از 1373 نا 1376
  • سفارت جمهوری اسلامی ایران در ابوظبی از  1376 تا 1380
  • معاون اداره دوم خلیج فارس از 1380 تا 1382
  • رئیس اداره اطلاع رسانی و مطبوعات از  1382 تا 1385
  • معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در دوحه از  1386 تا 1389
  • رئیس اداره اطلاع رسانی   از 1389 تا 1391
  • معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در برن از 1391 
  • کاردار موقت سفارت جمهوری اسلامی ایران در برن از بهمن ماه 1393تا کنون   | شناسه مطلب: 482

  تعداد بازدید: 8727 | آخرین بازدید:  نظرات کاربران