در حال بارگذاری ...

ثبت فوت وانتقال جنازه

جهت  ثبت فوت، لازم است یکی از بستگان متوفی با حضور در محل سفارت مأمورین کنسولی را از واقعه مرگ مطلع و تقاضای ثبت فوت بنمایند. قبل از مراجعه باید جهت تعیین وقت با بخش سجلات تماس گرفته شود. در صورت تمایل به [انتقال جنازه به ایران]، درخواستنامه کتبی جداگانه ضروری است.

در صورتیکه بستگان متوفی در ایران از واقعه مرگ مطلع گردند، میتوانند با مراجعه به وزارت امور خارجه ساختمان شماره 3 اداره سجلات و در ایام تعطیل به کشیک مربوطه مراجعه و در خواست ثبت فوت و یا انتقال جنازه را ارائه نمایند

 

مدارک لازم

1- درخواستنامه تکمیل شده شماره [221] برای ثبت فوت توسط یکی از بستگان

2- اصل گواهی فوت با مهر و امضاء صادر شده توسط مراکز دولتی سوئیس

3- اصل گواهی علت فوت با مهر و امضاء صادره از بیمارستان

4- اصل شناسنامه متوفی و همسر وی

5- اصل گذرنامه ایرانی متوفی

6- تصویر (کپی) صفحه اول شناسنامه یا تصویر صفحه 2 و 3 گذرنامه درخواست کننده

*- درصورتیکه درخواست کننده همسر متوفی باشد باید اصل شناسنامه خود را ارسال نماید.

7- واریز 8 فرانک تصدیق امضاء به حساب  261.158.5.66 16 در بانک9-106-30 Berner kantonalbank  و ارسال اصل رسید آن.(فقط در صورت درخواست رونوشت گواهی فوت ).| شناسه مطلب: 46

تعداد بازدید: 4398 | آخرین بازدید:نظرات کاربران