در حال بارگذاری ...
 • ثبت فوت وانتقال جنازه

  جهت  ثبت فوت، لازم است یکی از بستگان متوفی با حضور در محل سفارت مأمورین کنسولی را از واقعه مرگ مطلع و تقاضای ثبت فوت بنمایند. قبل از مراجعه باید جهت تعیین وقت با بخش سجلات تماس گرفته شود. در صورت تمایل به [انتقال جنازه به ایران]، درخواستنامه کتبی جداگانه ضروری است.

  در صورتیکه بستگان متوفی در ایران از واقعه مرگ مطلع گردند، میتوانند با مراجعه به وزارت امور خارجه ساختمان شماره 3 اداره سجلات و در ایام تعطیل به کشیک مربوطه مراجعه و در خواست ثبت فوت و یا انتقال جنازه را ارائه نمایند

   

  مدارک لازم

  1- درخواستنامه تکمیل شده شماره [221] برای ثبت فوت توسط یکی از بستگان

  2- اصل گواهی فوت با مهر و امضاء صادر شده توسط مراکز دولتی سوئیس

  3- اصل گواهی علت فوت با مهر و امضاء صادره از بیمارستان

  4- اصل شناسنامه متوفی و همسر وی

  5- اصل گذرنامه ایرانی متوفی

  6- تصویر (کپی) صفحه اول شناسنامه یا تصویر صفحه 2 و 3 گذرنامه درخواست کننده

  *- درصورتیکه درخواست کننده همسر متوفی باشد باید اصل شناسنامه خود را ارسال نماید.

  7- واریز 8 فرانک تصدیق امضاء به حساب  261.158.5.66 16 در بانک9-106-30 Berner kantonalbank  و ارسال اصل رسید آن.(فقط در صورت درخواست رونوشت گواهی فوت ).  | شناسه مطلب: 46

  تعداد بازدید: 5052 | آخرین بازدید:  نظرات کاربران