در حال بارگذاری ...

ترجمه شناسنامه یا گواهینامه

با ارسال یا ارائه مدارک زیر میتوان برای ترجمه شناسنامه یا گواهینامه اقدام نمود.
لازم به ذکر است ترجمه شناسنامه فقط به زبان انگلیسی و ترجمه گواهینامه فقط به زبان فرانسه صورت میگیرد.
 
مدارک لازم:
۱- تکمیل فرم درخواست ترجمه شناسنامه یا گواهینامه
۲- اصل و تصویر شناسنامه یا گواهینامه
۳- تصویر صفحه مشخصات گذرنامه ایرانی
۴- تصویر مدرک اقامتی
۵-  اصل  رسید  واریز 14 فرانک برای ترجمه صفحه اول شناسنامه و 26 فرانک برای ترجمه تمام صفحات آن  ( گواهی تاهل ) به حساب:
 
 IBAN CH 62 0079 0016 2611 58566 
  BERNER KANTTONAL BANK 3001 BERN 
30-106-9
(در مراجعه حضوری هزینه ها فقط با کارت اعتباری و از طریق دستگاه دریافت میگردد) 
 

قابل توجه: وجوه پرداختی از طریق بانکهای UBS ، Credit Suisse ، Zurcher Kantonal Bank امکانپذیر نمی باشد.

۶- یک پاکت برای برگشت اصل مدارک، با تمبر کافی برای پست سفارشی، که نشانی درخواست کننده بر روی آن نوشته شده باشد.
- مدارک خود را با پست سفارشی به نشانی زیر ارسال نمائید

Islamic Republic Of Iran

Thunstrasse 68

6 case postale 227, 3000 Bern 

 
(مدارک ناقص و درخواستنامه های تکمیل نشده جهت رفع نقص پس فرستاده می شود)| شناسه مطلب: 38

تعداد بازدید: 15205 | آخرین بازدید:نظرات کاربران