در حال بارگذاری ...
 • ترجمه شناسنامه یا گواهینامه

  با ارسال یا ارائه مدارک زیر میتوان برای ترجمه شناسنامه یا گواهینامه اقدام نمود.
  لازم به ذکر است ترجمه شناسنامه فقط به زبان انگلیسی و ترجمه گواهینامه فقط به زبان فرانسه صورت میگیرد.
   
  مدارک لازم:
  ۱- تکمیل فرم درخواست ترجمه شناسنامه یا گواهینامه
  ۲- اصل و تصویر شناسنامه یا گواهینامه
  ۳- تصویر صفحه مشخصات گذرنامه ایرانی
  ۴- تصویر مدرک اقامتی
  ۵-  اصل  رسید  واریز 14 فرانک برای ترجمه صفحه اول شناسنامه و 26 فرانک برای ترجمه تمام صفحات آن  ( گواهی تاهل ) به حساب:
   
   IBAN CH 62 0079 0016 2611 58566 
    BERNER KANTTONAL BANK 3001 BERN 
  30-106-9
  (در مراجعه حضوری هزینه ها فقط با کارت اعتباری و از طریق دستگاه دریافت میگردد) 
   

  قابل توجه: وجوه پرداختی از طریق بانکهای UBS ، Credit Suisse ، Zurcher Kantonal Bank امکانپذیر نمی باشد.

  ۶- یک پاکت برای برگشت اصل مدارک، با تمبر کافی برای پست سفارشی، که نشانی درخواست کننده بر روی آن نوشته شده باشد.
  - مدارک خود را با پست سفارشی به نشانی زیر ارسال نمائید

  Islamic Republic Of Iran

  Thunstrasse 68

  6 case postale 227, 3000 Bern 

   
  (مدارک ناقص و درخواستنامه های تکمیل نشده جهت رفع نقص پس فرستاده می شود)  | شناسه مطلب: 38

  تعداد بازدید: 15863 | آخرین بازدید:  نظرات کاربران