در حال بارگذاری ...

گواهی اصل یا تصویر مدرک

مدارک لازم:
1- اصل و تصویر مدرک (شناسنامه، گذرنامه و کارت ملی)
3-  اصل  رسید  واریز 9 فرانک ( برای هر مهر و امضاء ) به حساب
 IBAN CH 62 0079 0016 2611 58566 
  BERNER KANTTONAL BANK 3001 BERN 
30-106-9
(در مراجعه حضوری هزینه ها فقط با کارت اعتباری و از طریق دستگاه دریافت میگردد) 
4- یک پاکت برای برگشت اصل مدارک، با تمبر کافی برای پست سفارشی، که نشانی درخواست کننده بر روی آن نوشته شده باشد.
- مدارک خود را با پست سفارشی به نشانی زیر ارسال نمائید
Islamic Republic Of Iran
Thunstrasse 68
6 case postale 227, 3000 Bern 
 
 
(مدارک ناقص و درخواستنامه های تکمیل نشده جهت رفع نقص پس فرستاده می شود)| شناسه مطلب: 36

تعداد بازدید: 11007 | آخرین بازدید:نظرات کاربران