در حال بارگذاری ...

رضایتنامه خروج همسر و فرزندان از ایران

رضایتنامه خروج همسر و فرزندان از ایران
 
 
بانوان و فرزندان کمتر از 18 سال، که طبق مندرجات  گذرنامه هایشان محل اقامت آنان ایران میباشد، برای دریافت اجازه خروج از ایران باید رضایتنامه رسمی شوهر/ پدر را ارائه نمایند.
 
مدارک لازم:
1- درخواستنامه تکمیل شده شماره [107] برای اجازه خروج همسر و یا فرزندان زیر 18 سال (این درخواستنامه باید توسط شوهر برای خروج همسر و  توسط پدریا قیم برای خروج فرزندان تکمیل و در محل سفارت امضاء شود).
*-اصل گذرنامه امضاء شده پدر ( درصورت عدم امکان حضور پدر در سفارت)
2- اصل گذرنامه یا شناسنامه شوهر برای خروج همسر و پدر یا قیم برای خروج فرزندان
3- اصل شناسنامه های زن و فرزندان
4  اصل رسید  واریز [هزینه] به حساب
 IBAN CH 62 0079 0016 2611 58566 
  BERNER KANTTONAL BANK 3001 BERN 
30-106-9
(در مراجعه حضوری هزینه ها فقط با کارت اعتباری و از طریق دستگاه دریافت میگردد) 
 
 
لطفا مدارک خود را با پست سفارشی به نشانی زیر ارسال نمائید
Islamic Republic Of Iran
Thunstrasse 68
3006 Bern
 
  (مدارک ناقص و درخواستنامه های تکمیل نشده جهت رفع نقص عودت داده خواهد شد)| شناسه مطلب: 32

تعداد بازدید: 26628 | آخرین بازدید:نظرات کاربران