در حال بارگذاری ...
 • رضایتنامه خروج همسر و فرزندان از ایران

  رضایتنامه خروج همسر و فرزندان از ایران
   
   
  بانوان و فرزندان کمتر از 18 سال، که طبق مندرجات  گذرنامه هایشان محل اقامت آنان ایران میباشد، برای دریافت اجازه خروج از ایران باید رضایتنامه رسمی شوهر/ پدر را ارائه نمایند.
   
  مدارک لازم:
  1- درخواستنامه تکمیل شده شماره [107] برای اجازه خروج همسر و یا فرزندان زیر 18 سال (این درخواستنامه باید توسط شوهر برای خروج همسر و  توسط پدریا قیم برای خروج فرزندان تکمیل و در محل سفارت امضاء شود).
  *-اصل گذرنامه امضاء شده پدر ( درصورت عدم امکان حضور پدر در سفارت)
  2- اصل گذرنامه یا شناسنامه شوهر برای خروج همسر و پدر یا قیم برای خروج فرزندان
  3- اصل شناسنامه های زن و فرزندان
  4  اصل رسید  واریز [هزینه] به حساب
   IBAN CH 62 0079 0016 2611 58566 
    BERNER KANTTONAL BANK 3001 BERN 
  30-106-9
  (در مراجعه حضوری هزینه ها فقط با کارت اعتباری و از طریق دستگاه دریافت میگردد) 
   
   
  لطفا مدارک خود را با پست سفارشی به نشانی زیر ارسال نمائید
  Islamic Republic Of Iran
  Thunstrasse 68
  3006 Bern
   
    (مدارک ناقص و درخواستنامه های تکمیل نشده جهت رفع نقص عودت داده خواهد شد)  | شناسه مطلب: 32

  تعداد بازدید: 26539 | آخرین بازدید:  نظرات کاربران