در حال بارگذاری ...

تفکیک گذرنامه

 

طبق قانون در موارد زیر نام افرادیکه به عنوان همراه در گذرنامه ای ثبت گردیده است از آن گذرنامه تفکیک و برای آنها گذرنامه جداگانه صادر میگردد

1- فرزندان زیر 18 سال با اجازه کتبی پدر، ولی یا قیم

2- همسر

3- فرزندان بالای 18 سال

جهت تفکیک گذرنامه، دارا بودن شناسنامه جدید و عکسدار و کارت ملی ضروری است. در صورت دارا نبودن کارت شناسائی ملی، درخواست کننده باید قبلاً یا همزمان درخواست [صدور کارت ملی] را نیز بنماید.

 

مدارک لازم:

1- یک برگ درخواستنامه تکمیل شده شماره [101] برای تفکیک گذرنامه. (برای افراد زیر 18 سال این درخواستنامه باید توسط پدر، ولی یا قیم تکمیل شود.)

2- یک برگ اجازه نامه تکمیل شده شماره [114] برای صدور گذرنامه فرزند 

3- اصل گذرنامه ویک برگ تصویر(کپی) از صفحات 1 تا 11 و تصویر صفحه مربوط به آخرین خروج از ایران

*- درصورتیکه آخرین خروج همراهان درخواست کننده با گذرنامه دیگری بوده آن گذرنامه نیز باید ارسال شود.

4- اصل شناسنامه جدید درخواست کننده وهمراهان و یک برگ تصویر(کپی) از تمام صفحات شناسنامه (شناسنامه افراد بالای 15 سال باید عکسدار باشد)

5- اصل کارت شناسائی ملی

6- تصویر اجازه اقامت در سوئیس

*- اشخاصی که دارای گذرنامه سوئیسی می باشند، بجای اصل اجازه اقامت باید مدارک "الف" و "ب" را ارائه نمایند:

الف- اقرارنامه تکمیل شده شماره [102] مبنی بر باقی ماندن به تابعیت جمهوری اسلامی ایران

ب- دو برگ تصویر از صفحه اول گذرنامه سوئیسی حاوی مشخصات شخصی دارنده گذرنامه

7- چهار قطعه عکس جدید 4×3 تمام رخ، غیرفوری، غیربرقی، بدون کلاه و عینک و با زمینه سفید که مشخصات صاحبش در پشت آن نوشته شده و عکس بانوان با حجاب اسلامی باشد

8- اصل و تصویر برگ پایان خدمت یا معافی 

9-واریز  هزینه مربوطه تفکیک گذرنامه به حساب:


 IBAN CH 62 0079 0016 2611 58566 

  BERNER KANTTONAL BANK 3001 BERN 

30-106-9

و ارسال اصل رسید آن.                                            

10- یک پاکت برای برگشت اصل مدارک، با تمبر کافی برای پست سفارشی، که نشانی درخواست کننده بر روی آن نوشته شده باشد

 | شناسه مطلب: 31

تعداد بازدید: 8133 | آخرین بازدید:نظرات کاربران