در حال بارگذاری ...
 • صدور گذرنامه مفقوده

  مدارک لازم جهت صدور گذرنامه مفقوده:

  ( مخصوص کسانیکه گذرنامه آنها به سرقت رفته یا مفقود گردیده است )

  1- تکمیل فرم در خواست صدور گذرنامه (فرم شماره 101 )

  تکمیل فرم بقاء بر تابعیت ( فرم شماره 102 مخصوص کسانیکه گذرنامه سوئیس دارند2-

  3- تکمیل فرم در خواست تغییر محل اقامت (فرم شماره 103 ) ( مخصوص کسانیکه کشور محل اقامت آنها در گذرنامه مفقود ، ایران درج شده بود و اکنون با دارا بودن مدارک اقامتی قصد تعییر محل اقامت از ایران به سوئیس را دارند)

  4- تکمیل فرم در خواست درج مهر خروج ویژه مشمولین ( فرم شماره 104 ) ( مخصوص آقایان مشمول خدمت سربازی)

  5- گزارش مقامات محلی (اداره پلیس ) منبی بر مفقود شدن گذرنامه – دو سری

  6- تکمیل فرم اجازه خروج همسر ،فرزندان ( فرم شماره 107 ) –یک برگ ( مخصوص بانوان متاهل و فرزندان زیر 18 سال )

  7- نوشتن گزارش دستنویس که در آن چگونگی گم شدن گذرنامه ، تاریخ و مرز آخرین خروج از ایران همچنین در خواست از سفارت ایران جهت صدور گذرنامه جدید قید شده باشد، در کاغذ

  8- کپی شناسنامه – دو سری از تمام صفحات در کاغذ آ4

  9- کپی کارت ملی –یک برگ در کاغذ آ4 (در صورت داشتن   کارت  ملی کپی)

  10- کپی از صفحه اول گذرنامه سوئیس یا اقامت قانونی در سوئیس دو برگ در کاغذ آ4

  11- کپی گذرنامه مفقود –یک سری در کاغذ آ4  (در صورت داشتن کپی از گذرنامه مفقود )

  12- عگس رنگی جدید4*6 تمام رخ با زمینه سفید ،بدون عنیک کلاه وشال گردن –دو قطعه

   13- اصل شناسنامه وکارت پایان خدمت یا معافی (شناسنامه افراد بالای 15 سال باید عکسدار باشند.)

  14- اصل گذرنامه پدر/شوهر، که که محل امضاء دارنده گذرنامه در آن توسط وی امضاءشده است .(جهت تطبیق امضاء برای بانوان متاهل وفرزندان زیر 18 سال)

  15- پاکت تمبردار سفارشی جهت بازگرداندن گذرنامه جدید وسایر مدارک )

  16-  واریز مبلغ   173فرانک برای افراد غیر مشمول که محل اقامت در گذرنامه مفقود آنها سوئیس درج شده بود .

   واریز مبلغ  21  فرانک برای افراد مشمول که قبل مهر جروج مشمولین در گذرنامه مفقود دریافت کرده بودند و همچنین افرادی که کشور محل اقامت آنها در گذرنامه مفقود ، ایران درج شده بود و اکنون با دارا مدارک اقامتی قصد تغییر محل اقامت از ایران به سوئیس را دارند.

   واریز مبلغ 58 فرانک  برای افراد مشمول که برای اولین بار مهر جروج مشمولین را در خواست می کنند .

  واریز مبلغ 173 فرانک برای افراد زیر 18 سال که گذرنامه آنها مفقود شده است. 

    توضیحات مربوط :

    کلیه فرمها بایستی بصورت کامل تکمیل و امضاء شوند و چنانچه فرمهای مربوط بصورت ناقص تکمیل شده یا فاقد امضاء باشند و یا مدارک بصورت ناقص ارسال شوند ،به در خواست شما ترتیب اثر داده نشده ومدارک بدون اقدام برگشت داده خواهد شد.

   در صورتیکه کشور محل اقامت همسر (مرد) در گذرنامه ایرانی سوئیس درج شده ،باید کپی صفحه اول گذرنامه ایرانی مرد همراه فرم (107 ) ارسال گردد.

   جهت صدور گذرنامه مفقود فرزندان زیر  18 سال ، اصل گذرنامه پدر که محل امضاء دارنده گذرنامه در آن توسط وی امضاء شده ،باید به همراه فرم 107 ارسال گردد.

  در گزارش پلیس مفقود شدن گذرنامه ایرانی در خواست کننده وگزارش مفقود شدن آن می بایست ذکر شود.

  تمام کپی های در خواستی باید کاملا واضح و خوانا در کاغذ   گرفته شوند.

   ارسال اصل مدارک هویتی مانند شناسنامه ، کارت پایان خدمت یا معافی الزامی میباشد و چنانچه اصل مدارک را در اختیار ندارید از یکی از بستگان خود بخواهید مدارک هویتی شما را به وزارت امور خارجه در تهران (میدان امام خمینی ساختمان شماره 3 ،اداه گذرنامه و روادید ، بخش مقیمین ) و یا دفاتر نمایندگی وزارت خارجه در اکثر شهرهای بزرگ مانند شیراز اصفهان تبریز بوشهر و مشهد و ...برده تا تصویر آن از طریق اداره مذکور برای این نمایندگی فکس گردد.

   یکی از عکسها را در محل مشخص شده فرم در خواست صدورگذرنامه (فرم شماره 101 )الصاق نمانید عکس ها ی ارسالی باید رنگی و حداکثر در طول  6 ماه اخیر گرفته شده باشد لذا از ارسال عکسهای قدیمی و سیاه وخوداری نمانید .

  عکس های ارسالی خانم ها باید با حجاب کامل اسلامی باشد

   در صورت مراجعه حضور ی به سفارت حتما پاکت تمبردار سفارشی جهت بازگرداندان گذرنامه و مدارک همراه داشته باشید

   آقایان با سن 50 سال تمام نیازی به ارسال اصل  و کپی کارت پایان خدمت یا معافی ندارند .

  اصل رسید واریز به حساب IBAN CH 62 0079 0016 2611 58566

  BERNER KANTTONAL BANK 3001 BERN

  30-106-9

   

  قابل توجه: وجوه پرداختی از طریق بانکهای UBS ، Credit Suisse ، Zurcher Kantonal Bank امکانپذیر نمی باشد.

   

  (در مراجعه حضوری هزینه ها فقط با کارت اعتباری و از طریق دستگاه دریافت میگردد)  | شناسه مطلب: 28

  تعداد بازدید: 53065 | آخرین بازدید:  نظرات کاربران