در حال بارگذاری ...
 • ثبت ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی

  شرایط لازم
       متقاضیان ثبت ازدواج با زن خارجی می توانند با تکمیل و ارسال مدارک زیر به بخش کنسولی سفارت درخواست ثبت ازدواج بنمایند. پس از بررسی مدارک توسط مسئول مربوطه  با متقاضیان  تماس حاصل و زوجین از تاریخ حضور در بخش کنسولی سفارت  مطلع خواهند گردید. براساس قانون مدنی  جمهوری اسلامی ایران , همسران خارجی مردان ایرانی پس از ثبت ازدواج , تبعه ایران محسوب و لذا  برای آنها شناسنامه و درصورت درخواست گذرنامه ایرانی صادر می گردد. حضور زن خارجی در بخش کنسولی الزامی می باشد.
  درصورتی که شناسنامه متقاضی المثنی  باشد  ثبت ازدواج تا [صدور گواهی تجرد] به تاخیر خواهد افتاد. 
  ملاحظه : علاوه بر ارائه درخواست به بخش کنسولی سفارت ادریافت حضوری یا وکالتی این گواهی از شهر محل سکونت قبلی در ایران امکان پذیر و سریعتر می باشد.لذا پیشنهاد می شود تازمان دریافت گواهی تجرد از ارسال مدارک خودداری گردد.
  نحوه تکمیل مدارک لازم
  1-درخواستنامه تکمیل شده شماره [204] برای ثبت ازدواج با زن خارجی و صدور شناسنامه ایرانی (زن خارجی می تواند مشخصات خود را در درخواستنامه به انگلیسی بنویسد)
  2- درخواستنامه تکمیل شده شماره [206] مبنی بر صدور شناسنامه برای بانوان خارجی
  *- درخواستنامه تکمیل شده شماره [205]به منظور استفاده از نام خانوادگی شوهر(درصورت تمایل)
  3- اصل شناسنامه جدید مرد
  *- اصل گواهی تجرد (فقط درصورتی که شناسنامه مرد المثنی باشد)
  4- یک برگه تصویر (کپی روی برگ A4) صفحات گذرنامه زن که حاوی مشخصات  وی باشد
  ملاحظه:
  - گواهی تابعیت والدین زن که به تأیید  سفارت کشور متبوع زن در سوئیس و وزارت خارجه سوئیس و یا وزارت خارجه کشور متبوع زن و سفارت جمهوری اسلامی ایران مستفر در کشور متبوع زن رسیده باشد. (فقط اگر والدین زن غیر سوئیسی باشند)
  5- اصل گواهی تشرف زن به دین مبین اسلام از مراکز معتبر اسلامی مورد تائید سفارت جمهوری اسلامی ایران (اگر مرد مسلمان و زن مسلمان نباشد)
  6- اصل و تصویر (کپی روی برگ A4) سند طلاق زن و یا مرد (درصورتی که هرکدام از آنان قبلا طلاق گرفته باشند)
  7- اصل گواهی عقد شرعی از یکی از مراکز معتبر مورد تائید سفارت جمهوری اسلامی ایران ( برای هموطنان زرتشتی کلیمی و مسیحی ارائه گواهی انجام تشریفات نکاح براساس رویه معمول در ادیان مذکور الزامی است.)
  8- اصل سند رسمی ازدواج سوئیسی (در صورتی که سند رسمی ازدواج غیرسوئیسی باشد، اصل سند یا باید توسط سفارت کشور متبوع زن در سوئیسی تائید و وزارت امور خارجه سوئیسی تصدیق گردد.و یا پس از تائید وزارت خارجه  کشور محل تولد  توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور تائید گردد)
  9- گواهی تولد بین المللی مرد به انگلیسی که نام همسر در آن نوشته شده و توسط اداره مربوطه مهر شده باشد.
  10- اصل گواهی تولد زنبه انگلیسی که اسامی و تابعیت پدر و مادر و نام همسر در آن نوشته شده باشد و توسط اداره مربوطهمهر شده باشد.
  ملاحظات : 
  در صورتی که  زن غیرسوئیسی می باشد باید نام و نام خانوادگی زن و والدین او به زبان فارسی در یک برگه جداگانه نیز نوشته  وتایپ شود. اصل برگ شناسائی وی به همراه گواهی تولد با مشخصات والدین، محل تولد و تاریخ تولد باید توسط سفارت کشور متبوع   زن و وزارت امور خارجه سوئیس  و یاتوسط وزارت امور خارجه کشور متبوع زن و سفارت جمهوری اسلامی ایران مستقر در کشور متبوع زن دتائید گردد)
  11- اصل گواهی تندرستی زوجین شامل گروه خون، عدم ابتلاء به بیماری مقاربتی، ایدز، تالاسمی (Thalassaemie)  و اعتیاد به مواد مخدر و گواهی مبنی بر بلامانع بودن ازدواج از نظر RH خون از یکی ازبیمارستانها و یا مراکز پزشکی معتبر(در صورتی که زوجین دارای فرزند می باشند نیازی به ارائه این گواهی نیست).
  12- هشت قطعه عکس جدید 4×3 تمام رخ (از روبرو)، غیرفوری، غیربرقی، بدون کلاه و عینک و با زمینه سفید از زن و چهار قطعه از مرد که مشخصات صاحبش در پشت آن نوشته شده وعکس بانوان با حجاب اسلامی باشد
  13- اصل رسید  واریز 38 فرانک به حساب IBAN CH 62 0079 0016 2611 58566 
    BERNER KANTTONAL BANK 3001 BERN 30-106-9
  (در مراجعه حضوری هزینه ها فقط با کارت اعتباری و از طریق دستگاه دریافت میگردد)
   
  * در صورت درخواست استفاده  زن از نام خانوادگی شوهر در شناسنامه باید 15فرانک به این مبلغ اضافه  گردد.
  فهرست مدارک  ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی  :
  ش
  مدارک
  توضیحات
  1
  فرم تکمیل شده درخواست ثبت ازدواج با زن خارجی (204)
   
   
  2
  فرم تکمیل شده درخواست صدور شناسنامه  برای بانوان خارجی (206)
  وفرم تکمیل شده درخواست استفاده از نام خانوادگی  شوهردرصورت تمایل(205)
   
  3
  اصل شناسنامه عکسدارجدید مرد (درصورت المثنی بودن ارائه گواهی تجرد الزامی است)
   
  4
   
  5
   کپی A4صفحات گذرنامه زن حاوی مشخصات وی (اگرشخص فاقد گذرنامه است اصل و کپی کارت پناهندگی لازم است)
  گواهی تولد زن غیر سوئیسی که مشخصات والدین زن و... در آن نوشته و به تائید سفارت آن کشورو وزارت خارجه سوئیس رسیده باشد.
   
  6
  اصل گواهی تشرف زوجه به اسلام (به استثنای اقلیتهای  دینی ومذهبی)
   
  7
  اصل و کپی طلاق هر کدام از زوجین اگر قبلا طلاق گرفته باشند 
   
  8
  اصل گواهی ازدواج شرعی از یک مرکز معتبر اسلامی مورد تائید (به استثنای اقلیتهای مذهبی که رویه مذهبی خود را دارند)
   
   
  9
  اصل گواهی ازدواج محلی(سوئیسی)؛
  درصورت غیرسوئیسی بودن سند ازدواج تائید سفارت کشور محل تولد و وزارت خارجه سوئیسی الزامی است.
   
  10
  گواهی تولدبین المللی مرد به انگلیسی با ذکر نام ونام خانوادگی همسر وتائید اداره مربوطه
   
  11
  گواهی تولد زن  به انگلیسی با ذکر اسامی و تابعیت پدر ومادر و نام همسر و مهر اداره مربوطه 
   
  12
  اصل گواهی بهداشتی عدم ابتلاء زوجین به بیماریهای مسری ومقاربتی ( درصورت سپری نشدن یکسال از زمان عقد شرعی)
   
  13
  8 قطعه عکس  3×4 رنگی  برای زن با شرایط وذکر مشخصات در پشت آن
  4قطعه عکس  3×4 رنگی برای مرد 
   
  14
  اصل رسید پرداخت بانکی به مبلغ 38 فرانک به حساب بانکی39511046292 نزد بانک نوردیا 
   
  15
  اصل رسید بانکی  به مبلغ 20 فرانک به حساب فوق درخصوص  صدور شناسنامه زن
  15 فرانک درصورت استفاده زن از نام خانوادگی شوهر اضافه شود
   
     | شناسه مطلب: 113

  تعداد بازدید: 25800 | آخرین بازدید:  نظرات کاربران