در حال بارگذاری ...
 • ثبت ازدواج زن ایرانی با مرد ایرانی

  ثبت ازدواج زن ایرانی با مرد ایرانی
   
   
   متقاضیان ثبت ازدواج می توانند، با تکمیل و ارسال مدارک زیر به سفارت، درخواست ثبت ازدواج کنند. پس از بررسی مدارک توسط مسئول مربوطه با متقاضیان, تماس حاصل وطرفین از زمان حضور در بخش کنسولی سفارت مطلع خواهند گردید.
    درصورتی که شناسنامه هرکدام از زوجین المثنی باشد ثبت  ازدواج تا زمان [صدور گواهی تجرد] به تعویق خواهد افتاد.لذا تا زمان دریافت گواهی تجرد از ارسال مدارک ازدواج خودداری گردد.
  ملاحظه:
  علاوه بر ارائه درخواست گواهی تجرد به بخش کنسولی سفارت, امکان مراجعه حضوری به اداره ثبت و احوال شهر محل سکونت در ایران  وجود دارد وسریعتر صادر می شود.
   
  نحوه تکمیل مدارک لازم:
  1- درخواستنامه تکمیل شده شماره [201] برای ثبت ازدواج زن ایرانی با مرد ایرانی
  * درصورت عدم امکان حضور مرد یا زن یا هیچکدام در کنسولگری، مرد مطابق وکالتنامه شماره [231] و زن مطابق وکالتنامه شماره[232] یا هردو می توانند به یکدیگر یا شخص دیگری جهت امضای دفاتر ازدواج وکالت دهند. این وکالتنامه هاحضوری تنظیم می گرد و موکل برای امضای آن باید در بخش کنسولی سفارت حاضر شود.
  2 - اصل شناسنامه زن و شوهر
  *- اصل گواهی تجرد (فقط درصورتی که شناسنامه زن و یا شوهر المثنی باشد)
  3 - اصل اجازه نامه کتبی پدر یا جد پدری دوشیزه  برای ازدواج اول که باید توسط یکی از دفاتر اسناد رسمی ایران تائید شده باشد.(اگر پدر یا جد پدری ساکن ایران باشند).
  ملاحظه:
  در صورت خودداری بدون دلیل پدر یا جد پدری از صدور اجازه  ,اخذ حکم دادگاه مدنی خاص  در جمهوری اسلامی ایران ضرورت  می یابد.
  * در صورتی که پدر یا جد پدری ساکن سوئیس باشد باید اجازه نامه تکمیل شده شماره [223] را با همراه داشتن اصل شناسنامه در بخش کنسولی سفارت و در حضور کارشناس کنسولی امضاء گردد.
  * در صورت فوت پدر و یا جد پدری، ارائه اصل گواهی فوت صادره از سوی مراجع ذیصلاح  ایرانی ضروری است
  ۴ - اصل و تصویر (کپی روی برگ A4) سند طلاق زن و یا مرد (درصورتی که هرکدام از آنان قبلا طلاق گرفته باشند)
  5 - اصل گواهی عقد شرعی (اسلامی ) از یکی از مراکز اسلامی معتبرومورد تائید سفارت جمهوری اسلامی ایران (برای هموطنان زرتشتی ,کلیمی و مسیحی ارائه گواهی انجام نکاح براساس رویه معمول در ادیان مذکور الزامی است)
  6 - اصل سند رسمی ازدواج سوئیسی (صادره از سوی نهادهای صلاحیت دار سوئیسی)
  7 - برگ شناسائیمرد به انگلیسی که نام همسر در آن نوشته شده باشد و توسط ادارات ثبت سوئیس مهر شده باشد.
  8 - اصل گواهی تندرستی و برگ نتیجه آزمایشات زوجین شامل گروه خون، عدم ابتلاء به بیماری مقاربتی، ایدز، تالاسمی (Thalassaemie) و اعتیاد به مواد مخدر و گواهی مبنی بر بلامانع بودن ازدواج از نظر RH خون از یکی از بیمارستانها و یا مراکز پزشکی معتبر(در صورتیکه از ازدواج شرعی زوج بیش از یکسال سپری شده باشد نیازی به ارائه این گواهی نیست).
  9 - چهار قطعه عکس جدید 4×3 تمام رخ (از روبرو)، غیرفوری، غیربرقی، بدون کلاه و عینک و با زمینه سفید هر یک از زوجین که مشخصات صاحبش در پشت آن نوشته شده و عکس بانوان با حجاب اسلامی باشد
  10 -  اصل رسید  واریز21 فرانک به حساب IBAN CH 62 0079 0016 2611 58566 
    BERNER KANTTONAL BANK 3001 BERN 30-106-9(در مراجعه حضوری هزینه ها فقط با کارت اعتباری و از طریق دستگاه دریافت میگردد) 
  فهرست مدارک ازدواج مرد ایرانی بازن ایرانی : 
  ش
  مدارک
  توضیحات
  1
  فرم تکمیل شده تقاضای ثبت ازدواج (201) در صورت عدم امکان حضور, تکمیل وکالتنامه 231 یا 232) 
   
  2
  اصل شناسنامه عکسدارزوجین( اگر المثنی باشد ارائه گواهی تجرد الزامی است) 
  3
  اجازه حضوری پدریاجد پدری برای زوجه ( دوشیزه) .
  درصورت سکونت پدر درسوئیس باید فرم 223 حضورا وبا  ارائه اصل شناسنامه امضا گردد.
   
  4
  اصل سند طلاق (اگر زوجین یا یکی از آنها طلاق گرفته باشند) 
  5
  گواهی ازدواج شرعی از یک مرکز معتبراسلامی موردتائید (برای اقلیتهای مذهبی انجام نکاح براساس تشریفات آنهاصورت می گیرد) 
   
  6
  اصل گواهی محلی ( سوئیسی) ازدواج 
   
  7
  برگه شناسائی مرد به انگلیسی با نام همسر و مهر اداره اسکات ورکت 
   
  8
  گواهی بهداشتی عدم ابتلاء به بیماریهای مسری و مقاربتی شامل گروه خونی(برای ازدواجهائی که از زمان عقد شرعی یکسال نگذشته است.)به شرح فوق
   
  9
  4 قطعه عکس  3×4 برای هریک از زوجین با ذکر مشخصات بر پشت آن به شرح فوق
   
  10
  اصل رسید  واریز21 فرانک به حساب
  IBAN CH 62 0079 0016 2611 58566 
    BERNER KANTTONAL BANK 3001 BERN 
  30-106-9(در مراجعه حضوری هزینه ها فقط با کارت اعتباری و از طریق دستگاه دریافت میگردد) 
   
     | شناسه مطلب: 112

  تعداد بازدید: 4049 | آخرین بازدید:  نظرات کاربران