در حال بارگذاری ...
 • سمینار یک هفته ای مشترک ایران و سوئیس در خصوص راه آهن و شهر در شهر اصفهان

  برنامه RAIL & City سمیناری مشترک با همکاری دانشگاه زوریخ و دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه تهران و دانشگاه مازندران بود که به مدت یک هفته از تاریخ 7 لغایت 12 اردیبهشت ماه و با موضوع بررسی چالشهای حمل و نقل و برنامه ریزی " توسعه شهری و ریلی اصفهان" در شهر اصفهان برگزار شد. در این دوره که به میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان و با هدایت دانشکده مهندسی حمل و نقل و در محل مرکز مدیریت نوآوری و تجاری سازی فناوری برگزار گردید بالغ بر 25 نفر از دانشگاه زوریخ و20 نفر از دانشجویان و متخصصان ایرانی دوره های تحصیلات تکمیلی در رشته های مرتبط، از دانشگاههای دولتی شهر اصفهان، دانشگاه تهران و دانشگاه مازندران حضورداشتند و در 5 گروه با همکاری یکدیگر به بررسی چالشهای این حوزه و ارائه ایده ها و راه حلها در مرکز نوآوری و تجاری سازی فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان پرداختند .در پایان این رویداد، طرح ها و ایده های منتج از مطالعات صورت گرفته، در مقابل مسئولین، اساتید و مقامات هر دو کشور ارائه و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. گزارش این سمینار به پیوست می باشد.

     | شناسه مطلب: 1062

  تعداد بازدید: 461 | آخرین بازدید:  نظرات کاربران