در حال بارگذاری ...

صدور کارت شناسائی ملی

توجه: نظر به اینکه قرار است  کلیه کارت های ملی موجود با کارتهای ملی جدید بیومتریک تعویض شود لذا به اطلاع هموطنان عزیز می رساند کلیه کارتهای ملی فعلی با هر تاریخ اعتباری که هست تا اطلاع بعدی معتبر خواهد بود. 

صدور کارت شناسائی ملی

کارت شناسائی ملی ویژه کلیه اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور که بسن 15 سالگی رسیده اند میباشد.

مدت اعتبار این کارت 7 سال میباشد و اولین کارت یا کارت جدید در شرایط زیر و در صورت درخواست متقاضی صادر میگردد:

الف- درخواست صدور اولین کارت

ب- انجام تغییر مشخصات در شناسنامه دارنده کارت

ج- تغییر نشانی دارنده کارت در ایران

د- مفقود شدن کارت

ه- مصدوم شدن کارت

و- پایان مدت اعتبار کارت (7 سال)

 

مدارک لازم:

1- درخواستنامه تکمیل شده شماره [270] برای صدور اولین کارت شناسائی ملی

2- اصل شناسنامه  

3- دو  قطعه عکس جدید 4×3 تمام رخ، غیرفوری، غیربرقی، بدون کلاه و عینک و با زمینه سفید که مشخصات صاحبش در پشت آن نوشته شده و عکس بانوان با حجاب اسلامی باشد.

4- واریز23 فرانک صدور کارت ملی به حساب  261.158.5.66 16  در بانک9-106-30 Berner kantonalbank    و ارسال اصل رسید آن.

در هنگام پرداخت  نام و نام خانوادگی درخواست کننده و عبارت "صدور کارت شناسائی ملی" باید بر روی رسید نوشته شود.

5- یک نسخه تصویر رنگی از گلیه صفحات شناسنامه روی یرگه سایز A4 و به صورت جداگانه

 

توضیح: اصل شناسنامه شما که برای بررسی و تطابق دریافت میشود تا هنگام دریافت پاسخ از مرکز نزد بخش کنسولی باقی میماند. در صورت نیاز فوری به این مدارک باید یک پاکت برگشت اضافه با پست سفارشی نیز پیوست مدارک شود.

توضیح: دریافت کارت یکی از اعضاء یک خانواده، که همزمان درخواست صدور کارت شناسائی ملی نموده اند، دلیل بر عدم صدور کارت برای دیگر اعضاء خانواده نیست. برای صدور کارت ملی مدارک به مرکز ارسال میشود. درنتیجه ممکن است کارت های اعضاء یک خانواده با فاصله زمانی چند روز به سفارت و سپس برای درخواست کننده ارسال شود.

 

توجه !

1- درصورتی که متقاضی از شماره ملی خود مطلع نباشد نیازی به تکمیل قسمت شماره ملی در فرم 270 نیست.

2- از طریق شماره گویای ثبت احوال کشور متقاضیان می توانند از شماره ملی خود قبل از دریافت کارت ملی باخبر شوند برای آگاهی از شماره مذکور می بایست از شماره 118 مرکز اطلاع رسانی مخابرات ایران استفاده نمایند.

3- در حال حاضر برای انجام پاره ای از امور اداری دانستن شماره ملی ضروری است به همین منظور برای آن دسته از ایرانیانی که در داخل کشور سکونت داشته اند شماره ملی به محل سکونت آنها ارسال شده است و تعداد زیادی از ایرانیان ساکن کشور از شماره ملی خود مطلع هستند بدون این که کارت ملی دریافت کرده باشند.

4- با توجه به اینکه صدور کارت ملی توسط اداره ثبت و احوال در ایران انجام می شود لطفا پس از گذشت حداقل سه ماه از ارائه درخواست به سفارت، جهت اطلاع از نحوه دریافت آن با بخش کنسولی تماس حاصل فرمایید. 

 

 | شناسه مطلب: 100

تعداد بازدید: 13349 | آخرین بازدید:نظرات کاربران